पालक म्हणून तुमची भूमिका

आपले मूल मोठे होऊन सत्शील व इतरांबद्दल सहानुभूती असलेली व्यक्‍ती बनलेली पाहणे, पालक म्हणून तुमच्याकरता किती समाधानदायक असेल याची कल्पना करा! पण हे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर तुम्ही आपल्या मुलांपुढे कशाप्रकारचा आदर्श ठेवता; त्यांच्यासोबत तुम्ही कितपत वेळ घालवता, त्यांना आपले विचार व भावना मोकळेपणाने सांगता किंवा नाही आणि एक शिक्षक या नात्याने आपली भूमिका तुम्ही कशाप्रकारे निभावता हे विचारात घ्यावे लागेल. मुलांमध्ये उपजतच सद्‌सद्विवेकबुद्धी असते हे खरे असले तरीसुद्धा, मुले जसजशी मोठी होतात तसतशी आईवडिलांनी हळूहळू त्यांच्या मनावर नैतिक मूल्ये बिंबवली पाहिजेत.

मुले इवल्याशा रोपांसारखी असतात. त्यांची देखभाल केली, वेळोवेळी प्रेमळपणे त्यांच्याकडे लक्ष दिले तर ती वाढतात, बहरतात. लहानशा रोपाला उत्तमरित्या वाढ होण्याकरता व मूळ धरण्याकरता पाणी आणि सूर्यप्रकाश यांची गरज असते. त्याचप्रमाणे, आईवडील आपल्या मुलांबद्दल असलेले प्रेम शब्दांतून व कृतींतून भरभरून व्यक्‍त करतात तेव्हा त्यांच्या मुलांची मानसिक व भावनात्मक दृष्ट्या उत्तम वाढ होते.

तुम्ही मुलांना ज्या पद्धतीने शिस्त लावू पाहता, ती परिणामकारक आहे किंवा नाही हे तुम्ही कसे पारखू शकता? पहिली गोष्ट म्हणजे, आपल्याला शिक्षा का दिली जात आहे हे मुलांना स्पष्ट समजले पाहिजे. मुलांना शिक्षा देताना, आपल्या आईवडिलांचे आपल्यावर प्रेम आहे, त्यांना आपली काळजी वाटते याची मुलांना जाणीव होईल अशा पद्धतीने ती द्या.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*